برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

پایان نامه ارشد:تاثیر کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها سایت منبع رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع1[1] مدلهای سنتی DEA نمی‌توانند ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه بررسی بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها مدل تراکم1[1] تراکم در نهاده ها در واقع آن اندازه از نهاده را ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها مدلهای دیگر DEA علاوه بر مدلهای اصلی و پایه‌ای اظهار شده، تاکنون مدلهای ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها – محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA (1998 Coelli,) [29] محدودیت‌ها ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری بانکهای تجاری

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها (Norman, 1998) [42] موارد زیر ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری بانکهای تجاری

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها – تعریف تحلیل پوششی داده‌ها سایت منبع چارنز، کوپر و رودز، در مقاله ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان نامه بررسی پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری بانکهای تجاری

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها تحلیل پوششی داده ها  2-3-1-مقدمه تحلیل پوششی داده ها تکنیکی غیر پارامتری مبتنی ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی …

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها – پژوهش های کاربردی مرتبط در سال 1984  بهره وری 201 بانک بزرگ ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده …

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها چکیده: در این فصل آغاز برای آشنایی با حوزه پژوهش پیش رو ، ادامه مطلب…